Mijn naam is Jolanda Nieveld. Al sinds mijn jonge jaren ben ik geïnteresseerd in de werking van het universum en het werken met energie en spiritualiteit. Ik ben hooggevoelig (HSP) en dat maakt het voor mij lastiger effectief te werken in een drukke en ongestructureerde werkomgeving. Met mijn brein pas ik duidelijk niet in drukke omgevingen, ik raak overprikkeld. Dat uit zich meteen aan de klachten die ik krijg. Vaak speelt dan vermoeidheid op, hoofdpijn en irritatie en in sommige gevallen zelfs meer honger. Bijvoorbeeld als ik in een druk winkelcentrum ben. De eerste keer dat ik daar bewust van werd was rond mijn 26e toen ik overspannen werd van een een werksituatie en tegelijkertijd ook mijn privé omstandigheden ongestructureerd waren. Ik las en leerde toen meer over hooggevoeligheid. Buiten de voordelen is dat niet altijd makkelijk. Zeker als je nog niet goed weet hoe hiermee om te gaan. Van zulke intensieve periodes zoals overspannen zijn of zelfs een burn-out of bij grote veranderingen leer je ook een hoop. Al deze momenten zie ik als levenservaring die ik meeneem als ik mensen begeleid.

Beelddenken

Jaren later ontdekte ik beelddenken doordat onze dochter veel leerproblemen ondervond op school, ze de diagnose ADD kreeg en ik daarna alle mogelijkheden ging onderzoeken als alternatief op de aangeraden medicatie. Bij beelddenken vielen er nog meer puzzelstukjes op hun plek. Ze was een beelddenker en ook ik herkende mezelf er volledig in.
Dus dat was het waardoor structuur krijgen in mijn werk me niet goed lukte en ik snel was afgeleid. Met mijn dochter ben ik destijds aan de slag gegaan met de leermethode Ik leer anders ontwikkeld door Agnes Oosterveen en dat heeft haar geholpen met de lesstof beter te verwerken en heeft mijn leven voorgoed veranderd. Sinds 2010 werk ik met beelddenkers met de leermethode Ik leer anders. Voornamelijk met schoolgaande kinderen die moeilijk mee kunnen komen in het talige onderwijs. Met Ik leer anders maak je de lesstof visueel zodat de leerling wel mee kan komen op school. Dit verbetert lezen, spelling, rekenen, klokkijken, begrijpend lezen en diverse zaakvakken. 

 

Neurofeedback

Toch miste ik nog een stuk waarbij ik deze leerlingen beter kon helpen met concentreren. Neurofeedback is hierbij een goede oplossing en aanvulling. Zeker als je de sessies heerlijk thuis kan doen met thuisapparatuur in je eigen huiselijke omgeving. Je kan hiermee klachten sterk verminderen zoals onder andere concentratieproblemen, vermoeidheid en stress. Bij AD(H)D is dit een uiterst effectieve therapie.

Naast bovenstaande heb ik afgelopen jaren diverse opleidingen/cursussen gevolgd waarvan ik onderdelen inzet tijdens coaching:

 • Coach Ik leer anders
 • Coaching en counseling
 • NLP
 • ADHD-coaching 
 • Reiki
 • NLP-Wandelcoach
 • Neurofeedback therapeut
 • Grip op gedrag
 • TMA-talentenanalyse.

  In de nabije toekomst staat in de planning om Acces Bars hieraan toe te voegen.