Hoe werkt Neurotraining van Brainmarker?

Neurofeedback

De basis van neurofeedback is een EEG-meting. Een EEG-meting brengt de globale activiteit van het brein in kaart en laat de meest voorkomende toestanden zien: onderactivatie, remming, activatie en overactivatie. Met de neurotraining van Brainmarker toont de meetapparatuur in plaats van hersengolven verschillende kleuren. Zo kunnen we de breinwerking makkelijker uitleggen, zowel aan volwassenen als aan kinderen. We meten de activiteit van de hersenen en zien direct de analyse met gekleurde breintjes op het beeldscherm. Hierna stellen we een persoonlijk trainingsprotocol in. De cliënt krijgt dan feedback van het synchroniseren van de miljoenen neuronen in zijn of haar hoofd. Deze techniek wordt daarom neurofeedback genoemd.

Breintoestanden variëren gedurende de dag

Het brein functioneert niet als een rechte weg maar als een landschap met dalen. Slapen, dagdromen, rust, concentratie en stress zijn allemaal toestanden van de hersenen. Al deze basistoestanden van het brein kunnen ook als dalletjes worden weergegeven in een soort landschap. Het balletje van de toestand rolt van hot naar her. Dit gaat alleen gemakkelijk als de dalletjes niet te diep zijn.

Neurofeedback therapie

Als de hersenen één of meerdere diepere dalen hebben die ongewenst zijn, dan zijn klachten vaak moeilijk op te lossen. Dankzij moderne technieken kun je diepe dalen, minder diep trainen met neurofeedback. Het ondiepe dal van de activatie (groen) kun je vervolgens uitdiepen zodat deze route sneller begaanbaar wordt. Dit zorgt bijvoorbeeld voor een betere concentratie.


Het brein leert door beloning

De hersenen veranderen continu van toestand. Deze verandering vormt de basis van neurofeedback: een persoon ziet zijn eigen hersenactiviteit veranderen en krijgt positieve feedback op die momenten waarop de activiteit verbetert. Deze vorm van leren heet operante conditionering: je leert door positieve feedback. We weten niet hoe we dit doen, we weten alleen dat het steeds beter gaat. Net als bij fietsen: als kind leren we met vallen en opstaan. Plotseling blijven we beter en langer zitten op de fiets en deze toestand van hersenen en spieren wordt positief bekrachtigd. Met langdurig resultaat. Fietsen verleer je ook niet meer. 
Bij neurofeedback krijgt een persoon dus positieve feedback als het beter gaat met de toestand van het brein. Deze feedback heeft de vorm van een animatie of een film die beter zichtbaar is op de momenten waarop de hersenen beter functioneren.

Feedback via YouTube filmpjes

De trainer overhandigt de thuisapparatuur. Drie keer per week maakt de cliënt een eigen afspeellijst in YouTube van een half uur. Met deze zelfgekozen filmpjes wordt getraind. De Brainmarker is verbonden met de hoofdband op het hoofd. De zwarte balken over het filmpje worden ‘aangestuurd’ door de breinactiviteit. Bij de gewenste breinactiviteit wordt het beeld groter en wordt het brein dus beloond. Dit is prettig. Het brein gaat steeds vaker deze toestand oproepen door de positieve conditionering. Ook als de cliënt niet aan het trainen is. Zelfs een half jaar na de neurofeedback therapie, zien we nog steeds de positieve effecten van de training. Voor een langdurig effect bij bijvoorbeeld ADHD-klachten train je minstens 40 sessies. Stress is een toestand en kan na 20 sessies al zichtbaar verbeteren.

Trainingseffect Neurofeedback

Het trainingseffect van de neurofeedback neemt iets af tussen de sessies. De volgende training moet starten voordat het effect terug bij af is (zie onderstaande afbeelding). Drie tot vier keer per week trainen is nu mogelijk dankzij de ontwikkeling van thuisapparatuur.

Traject Neurofeedback

Door de exacte manier van meten kunnen we hele kleine verschillen laten zien, die je zelf helemaal niet merkt. Op den duur worden de veranderingen groter en ga je de verschillen merken: de hersenen zijn steeds vaker in de betere toestanden. Bij de meeste personen zijn de eerste kleine veranderingen merkbaar na 10 sessies, blijvende veranderingen duren vaak langer, soms wel tussen de 20 en 40 sessies. 

Pathologieen en/of klachten die worden behandel met Neurofeedback:

  • Chronische moeheid
  • Stress
  • Depressie
  • Angststoornis
  • 3 types ADHD
  • Hypergedrag
  • Gebrek aan remming
  • Onoplettendheid (concentratieproblemen)
  • Inhibitieproblemen (externe prikkelverwerking/HSP)
  • ASS (externe prikkelverwerking en concentratie)